DOKUMENTI UD "LOVRAN"

 AKTI UD "LOVRAN":
 
pdf Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za šk. god. 2020./2021
 pdfIZVJEŠĆE O RADU UČENIČKOG DOMA LOVRAN ZA ŠKOLSKU 2019./20. GODINU
pdf GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA UČENIČKOG DOMA LOVRAN ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./21.
pdf Pravilnik o zaštiti na radu
pdf Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja
pdf Izmjene i dopune pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja
pdf Pravilnik o kućnom redu
pdf Statut doma

pdf Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovnih djelatnosti

pdf Izmjene i dopune Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno-obrazovnih djelatnosti UD Lovran
pdf Etičko povjerenstvo
pdf Poslovnik o radu etičkog povjerenstva
pdf Poslovnik o radu kolegijalnih tijela
  pdfPRAVILNIK O KORIŠTENJU SUSTAVA VIDEONADZORA U UDL
 
DOKUMENTI STUDENTI / UČENICI:


docxPRIJAVNICA /UPISNICA 2020.-2021.

pdf  ODLUKA MINISTARSTVA O UPISU

pdf  NATJEČAJ ZA UPIS U DOM

pdf  ODLUKA DOMA O UPISU U DOM

pdf  INFORMACIJE O UPISU U DOM

 
PROCEDURE:
pdf PROCEDURA UGOVORNE OBVEZE
pdf PROCEDURA - PUTNI NALOG
 pdfPROCEDURA - EVIDENCIJA UGOVORA
pdfPROCEDURA-BLAGAJNIČKO POSLOVANJE
pdf Procedura praćenja  i naplate prihoda i primitaka
pdf PROCEDURA UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA
pdf STRATEGIJA UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA
 
 FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI:
pdf I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2020. godinu
pdf Obrazloženje I. rebalansa financijskog plana za 2020. godinu
pdf Bilješke uz financijske izvještaje za 2019. godinu
xls Obrasci financijskih izvještaja za 2019. godinu
 pdfObrazloženje financ. plana 2020-2022
xlsx Financijski plan za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu.
pdf Bilješke uz financijske izvještaje za 2018. godinu
 xlsxObrasci financijskih izvještaja za 2018. godinu
 
PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA:
 
pdf Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu
pdf Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu
pdf Izvješće o provedbi ZPPI za 2017. godinu
pdf Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu
pdf Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu
pdf Izvješće o provedbi ZPPI za 2014
pdf Katalog informacija
pdf Kriteriji za naplatu naknade - odluka
pdf Odluka o imenovanju službenika za informiranje
pdf Odluka o zamjeniku službenika za informiranje
 pdfZahtjev za dopunu informacije
pdf Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
pdf Zahtjev za pristup informacijama

 

 

 
UD "LOVRAN"
43.istarske divizije 3, 51415 Lovran 

RAVNATELJICA:
 mr.sc. Nataša Tomić, prof.
Tel: 091/444-5770TAJNICA: 
Maja Voštan Kadić, dipl. iur.
tajnica@ucenicki-dom-lovran.hr
tel: 051/292-444 | fax: 051/294-401

PEDAGOG: