DOKUMENTI UD "LOVRAN"

 AKTI UD "LOVRAN":
pdf Pravilnik o kućnom redu
pdfGPIP Učeničkog doma Lovran s prilozima 2018./2019.
pdf STATUT DOMA

pdf Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovnih djelatnosti

pdf Izmjene i dopune Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno-obrazovnih djelatnosti UD Lovran

pdf Etičko povjerenstvo
pdf Poslovnik o radu etičkog povjerenstva
pdf Izvješće o radu UD Lovran za školsku 2017./18. godinu 
pdf Poslovnik o radu kolegijalnih tijela
  pdfPRAVILNIK O KORIŠTENJU SUSTAVA VIDEONADZORA U UDL
 
DOKUMENTI STUDENTI / UČENICI:

docx PRIJAVNICA /UPISNICA 2018.-2019.

pdf ODLUKA MINISTARSTVA O UPISU
pdf NATJEČAJ ZA UPIS U DOM
pdf ODLUKA DOMA O UPISU U DOM
pdf INFORMACIJE O UPISU U DOM

 
PROCEDURE:
pdf Procedure
pdf Procedura praćenja  i naplate prihoda i primitaka
 
 FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI:
pdf  Financijski plan za 2018. godinu
pdf I. izmjene i dopune financijskog plana za 2018. god
pdf  Obrazloženje financijskog plana za 2018. godinu
 xlsFinancijski izvještaj za 2017. godinu
 pdfBilješke uz FI za 2017. godinu
 
 
PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA:
pdf Izvješće o provedbi ZPPI za 2017. godinu
pdf Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu
pdf Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu
pdf Izvješće o provedbi ZPPI za 2014
pdf Katalog informacija
pdf
 Kriteriji za naplatu naknade - odluka

doc Obrazac zahtjeva za pristup informacijama
pdf Odluka o imenovanju službenika za informiranje
pdf Odluka o zamjeniku službenika za informiranje
 

 

 

 
UD "LOVRAN"
43.istarske divizije 3, 51415 Lovran 

RAVNATELJICA:
 mr.sc. Nataša Tomić, prof.
Tel: 091/444-5770TAJNICA: 
Maja Voštan Kadić, dipl. iur.
tel: 051/292-444 | fax: 051/294-401

PEDAGOG: