DOKUMENTI UD "LOVRAN"

 AKTI UD "LOVRAN":
 
pdf Pravilnik o zaštiti na radu
pdf Odluka o početku i završetku školske godine i trajanju učeničkih odmora. - Zaključak
pdf Odluka o početku i završetku školske godine i trajanju učeničkih odmora.
pdf Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja
pdf Pravilnik o kućnom redu
pdf IZVJEŠĆE O RADU UČENIČKOG DOMA LOVRAN ZA ŠKOLSKU 2018./19. GODINU
pdf GPIP Učeničkog doma Lovran 2019./2020.
pdf Statut doma

pdf Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovnih djelatnosti

pdf Izmjene i dopune Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno-obrazovnih djelatnosti UD Lovran

pdf Etičko povjerenstvo
pdf Poslovnik o radu etičkog povjerenstva
pdf Poslovnik o radu kolegijalnih tijela
  pdfPRAVILNIK O KORIŠTENJU SUSTAVA VIDEONADZORA U UDL
 
DOKUMENTI STUDENTI / UČENICI:


docxPRIJAVNICA /UPISNICA 2019.-2020.

pdf  ODLUKA MINISTARSTVA O UPISU

pdf  NATJEČAJ ZA UPIS U DOM

pdf  ODLUKA DOMA O UPISU U DOM

pdf  INFORMACIJE O UPISU U DOM

 
PROCEDURE:
pdf PROCEDURA - UGOVORNE OBVEZE
pdf PROCEDURA - PUTNI NALOG
 pdfPROCEDURA - EVIDENCIJA UGOVORA
pdfPROCEDURA-BLAGAJNIČKO POSLOVANJE
pdf Procedura praćenja  i naplate prihoda i primitaka
 
 FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI:
pdf Financijski plan za 2019. godinu
pdf Obrazloženje prijedloga financijskog plana Učeničkog doma Lovran za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
pdf I. rebalans 2019 - PGŽ rashodi
pdf I. rebalans 2019 - vl. sr. rashodi
pdf I. rebalans 2019 - vl. sr. prihodi
 xlsxFinancijski izvještaj za 2018. godinu
 pdfBilješke uz FI za 2018. godinu
 
 
PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA:
 
pdf Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu
pdf Izvješće o provedbi ZPPI za 2017. godinu
pdf Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu
pdf Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu
pdf Izvješće o provedbi ZPPI za 2014
pdf Katalog informacija
pdf
 Kriteriji za naplatu naknade - odluka

doc Obrazac zahtjeva za pristup informacijama
pdf Odluka o imenovanju službenika za informiranje
pdf Odluka o zamjeniku službenika za informiranje
 

 

 

 
UD "LOVRAN"
43.istarske divizije 3, 51415 Lovran 

RAVNATELJICA:
 mr.sc. Nataša Tomić, prof.
Tel: 091/444-5770TAJNICA: 
Maja Voštan Kadić, dipl. iur.
tel: 051/292-444 | fax: 051/294-401

PEDAGOG: