Posredovanje pri zapošljavanju

pdf
DOWNLOAD BROŠURA POSREDOVANJE PRI ZAPOŠLJAVANJU


Potrebna dokumentacija za sklapanje Ugovora

  • potvrda škole da je redovan učenik
  • broj žiro-računa
  • preslika osobne iskaznice
  • OIB
  • broj telefona, mobitela ili
  • e-mail adresa učenika ili roditelja
  • suglasnost roditelja/staratelja maloljetnog učenika
  • podatci o poslodavcu

E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

tel/fax: 051 291-663, GSM: 091 444-5716

KLASA: P/I-102-02/02-02/01
UR.BROJ: 524-04/1-1-02-2 od 03.10.2002.

Skinite dokumente:

pdfSUGLASNOST RODITELJA
pdfPODACI O POSLODAVCU

 
UD "LOVRAN"
43.istarske divizije 3, 51415 Lovran 

RAVNATELJICA:
 mr.sc. Nataša Tomić, prof.
Tel: 091/444-5770TAJNICA: 
Maja Voštan Kadić, dipl. iur.
tel: 051/292-444 | fax: 051/294-401

PEDAGOG: