Smještaj studenata

 OBAVIJEST UPISI STUDENTI:

Poštovani studenti,

Molimo da nakon objave konačne rang liste primljenih studenata Studentskog centra Rijeka pošaljete online ili poštom prijavnicu za upis u Učenički dom Lovran.

Listu primljenih studenata objavit ćemo na web stranici Doma dana 03.09.2020. godine.


----


Na nepopunjena mjesta Učenički dom Lovran može primiti i studente hrvatskih učilišta koji su hrvatski državljani ili Hrvati iz drugih država, te polaznike drugih škola, seminara i tečajeva, ako to ne ometa redoviti odgojni rad i život u učeničkom domu.

Sa svakim korisnikom programa i usluga, učenički dom sklapa ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

Temeljem  Pravilnika  o  uvjetima  i  načinu  ostvarivanja  prava  redovitih  studenata  na  subvencionirano  stanovanje  (NN  68/1584/15 i 58/16) Učenički dom Lovran prima studente Sveučilišta u Rijeci, te im nudi usluge prehrane i smještaja.

U blizini Doma nalazi se Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci.

KAKAV SMJEŠTAJ NUDIMO:

  • Studenti su smješteni na posebnom katu, odvojenom od katova na kojima su smješteni učenici
  • Sobe su više krevetne
  • Studentima je na raspolaganju besplatni Internet priključak, multifunkcionalna prostorija, informatička prostorija za učenje i druženje, fitness sala, čajna kuhinja, praonica
  • U neposrednoj blizini Doma nalazi se sportsko igralište
  • Sanitarni čvorovi su zajednički i nalaze se na obje strane kataUPISI STUDENATA PRVE GODINE I STUDENATA KOJI SU VEĆ BILI KORISNICI SMJEŠTAJA I PREHRANE U UČENIČKOM DOMU LOVRANPrijave za smještaj studenata vrše se u Studentskom centru Rijeka, a ne u Učeničkom domu. Svi studenti, bez obzira na godinu fakulteta i prijašnje korištenje usluga Doma, moraju proći prijavu preko Studentskog centra Rijeka (više o tome na stranicama Studentskog centra Rijeka).

Ako studenti prođu prijavu preko Studentskog centra, ispunjavaju upisnicu u kojoj navode broj sa studentske liste kao dokaz da su prošli prijavu, te su dužni predati ili poslati upisnicu u Dom.

Popis primljenih studenata za narednu akademsku godinu bit će objavljen na WEB stranici Doma. Dolaskom u Dom studenti trebaju priložiti dokaz o uplati za smještaj i prehranu za mjesec listopad. 

Detaljnije obavijesti studenti će dobiti pri dolasku.

Ukoliko imate dodatnih pitanja ili želite više informacija možete nas kontaktirati OVDJE.