Kako se upisati?

 INFORMACIJE O UPISU U UČENIČKI DOM LOVRAN U 2017./2018. ŠKOLSKOJ GODINI

Uvodna riječ

Poštovani učenici i roditelji, u želji da vam olakšamo proces upisa u Učenički dom Lovran pripremili smo za Vas informacije koje će vam zasigurno biti od pomoći. Prije donošenja odluke o izboru vašeg budućeg „drugog doma“ napominjemo da se nalazimo u blizini sljedećih škola:

 

 

Kriteriji za upis

Pravo na upis u Dom imaju redoviti učenici srednjih škola u Republici Hrvatskoj koji se školuju izvan mjesta stalnoga boravka i koji su hrvatski državljani, Hrvati iz drugih država, djeca državljana iz država članica Europske unije te strani državljani iz zemalja izvan Europske unije. Učenički dom Lovran prima učenike strane državljane iz zemalja izvan Europske unije uz suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Kapacitet Učeničkog doma Lovran je 145 učenika. Za školsku godinu 2017. - 2018. imamo još 13 slobodnih mjesta za učenike/učenice. Cijenu smještaja sufinancira Primorsko Goranska županija sa 630,00 kn, a roditelji mjesečno plaćaju iznos od 630,00 kn i to do 10-og u mjesecu.

Prijave učenika za upis u Dom (jesenski rok) vrše se do  31.08.2017.  Objava liste učenika koji će biti primljeni u Dom na smještaj i prehranu je na dan 31.08.2017. u 17h. Upisi u Dom vršit će se na dan 01.09.2017.

Procedura za upis

 • 1.) Prijavnicu/upisnicu na Natječaj za prijam učenika u učenički dom možete preuzeti i sa naše web stranice (pogledajte dokumente za upis) ili ju osobno možete preuzeti pri dolasku u Dom.
 • 2.) Popunite Prijavnicu/upisnicu i donesite ju osobno u Dom ili napravite on line prijavu. Napominjemo da on line prijava ne znači rezervaciju mjesta u Domu niti upis u Dom
 • 3.) Na prijave za upis ne morate doći osobno (i roditelj i učenik) u Dom 31.08.2017. ukoliko ste izvršili on line prijavu ili ste prijavnicu/upisnicu poslali putem e-maila.

 

Na dan upisa morate donijeti popunjenu I potpisanu prijavnicu/upisnicu i uz popunjene Prijavnice/upisnice potrebno je donijeti sljedeće dokumente:

 • 1. Uredno ispunjena prijavnica/upisnica u Dom.
 • 2. Svjedodžbe o završenom 5., 6., 7. i 8. razredu osnovne škole (obične preslike svjedodžbi) koje donose svi učenici.
 • 3. Rješenje o posebnom/individualiziranom  programu - ukoliko ga učenik posjeduje.
 • 4. Rješenje Centra za socijalni rad - ukoliko ga posjeduje učenik ili roditelj/skrbnik.
 • 5. Potvrda liječnika opće prakse da ne postoje kontraindikacije za boravak učenika u domu/grupi - donose svi učenici.
 • 6. Dokaz o državljanstvu  - donose svi učenici.
 • 7. Potvrda o prebivalištu učenika – može i obična preslika – donose svi učenici.
 • 8. Dokaz o ispunjenim uvjetima za izravan prijam u Dom (točka V Odluke o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj 2017. - 2018. godini donesenoj od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, a to su učenici kojima su oba roditelja preminula.
 • 9. Dokaz o ostalim ispunjenim uvjetima potrebnih za prednost pri upisu u Dom (točka VI Odluke o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj 2017. - 2018. godini donesenoj od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja).

 

Kada utvrdite da ste primljeni u izabranu srednju školu I kada utvrdite da se učenik nalazi na listi učenika koji će biti primljeni u Dom, roditelji i učenici moraju doći osobno 01.09.2017. na upis u Dom, te sa sobom OBVEZNO donijeti POTVRDU škole o upisu u školu ili mjestu koje ste zauzeli na ljestvici poretka, a koja sadrži pečat škole i potpis ravnatelja.

Prilikom upisa u Dom (01.09.2017.), roditelji su obvezni doći na upis sa svojim djetetom/učenikom radi potpisa ugovora sa DomomUpisi će se vršiti u vremenu od 10:00 do 15:00 sati.

Autobusna mjesečna karta izrađuje se u poslovnici KD Autotrolej, Jelačićev trg 3 u Rijeci.

Prema uputama službenika na info telefonu kod prve izrade mjesečne karte potrebno je prisustvo barem jednog roditelja te treba predočiti osobnu iskaznicu djeteta i potvrdu od škole. Za dodatne informacije obratiti se na info telefon KD Autotroleja 051/ 311- 400.

Za dodatna pojašnjenja vezano uz upis i boravak u Učeničkom domu Lovran učenici i roditelji se mogu obratiti na telefon Doma, e-mail ili doći osobno. Svi kontakti nalaze se na web stranici Doma.

DOBRO NAM DOŠLI!!!!

 

 
UD "LOVRAN"
43.istarske divizije 3, 51415 Lovran 

RAVNATELJICA:
 mr.sc. Nataša Tomić, prof.
Tel: 091/444-5770TAJNICA: 
Maja Voštan Kadić, dipl. iur.
tel: 051/292-444 | fax: 051/294-401

PEDAGOG:
Jasna Majić dipl.pedagog