Projektni dani povodom Dana Doma pod motom „Živjeti zdravo“

 

Početkom svibnja ,u cilju poticanja učenika na vođenje zdravog života, nizom aktivnosti i radionica, u Domu su organizirani projektni dani pod motom „Živjeti zdravo“.

v  Pravilna prehrana

Na radionici „Zdrava prehrana ili znate li što jedete“ učenike se nastojalo poučiti pripremi zdravih slastica te ih upoznati s važnošću pravilne prehrane i štetnosti dodataka prehrani.

Anketom među učenicima nastojalo se ispitati koliko domska prehrana zadovoljava kriterije zdrave prehrane. Rezultati su pokazali da 91 % učenika smatra da domska prehrana u potpunosti ili uglavnom prati piramidu zdrave prehrane, 80% ih smatra da je prehrana raznovrsna i da voća i povrća ima u dovoljnoj mjeri.

v  Prevencija ovisnosti

 U organizaciji Udruge „Hepatos“,učenici su pogledali Kazališnu predstavu „Lucijina priča“, koja na edukativan i duhovit način pristupa pitanjima prevencije zlouporabe droga i opojnih sredstava, vršnjačkog nasilja, odgovornog spolnog ponašanja te općenito brige za vlastito zdravlje. Na inovativan način „Lucijina priča“ mladima pokušava prenijeti poruke o mogućim posljedicama rizičnog ponašanja. Održan je i tematski kviz o štetnosti alkohola i droge.

v  Prevencija spolnih bolesti i destigmatizacija seksualnih manjina

Kroz radionicu učenike se željelo upoznati sa spolno prenosivim bolestima i nastojao se razviti tolerantniji stav prema seksualnim manjinama.

v  Primjena znanja iz ekologije

U domskom vrtu učenike se poučavalo izradi komposta te sadnji povrtnih kultura. Kroz Eko kviz upoznalo ih se s potrebom razvrstavanja otpada, štetnosti i koristi pojedine vrste otpada.

v  Sportske aktivnosti

Organizirajući interne turnire u odbojci, nogometu, stolnom tenisu učenike se nastojalo motivirati na uključenje u sportske aktivnosti u svrhu očuvanja zdravlja.

v  Projektni dani završili su kreativnom radionicom linoreza u koju su se uključili učenici koji su upoznati s tehnikom dubljenja linoleuma i fazama procesa rada do konačnog otiskivanja linoreza pomoću grafičke preše.

 
UD "LOVRAN"
43.istarske divizije 3, 51415 Lovran 

RAVNATELJICA:
 mr.sc. Nataša Tomić, prof.
Tel: 091/444-5770TAJNICA: 
Maja Voštan Kadić, dipl. iur.
tel: 051/292-444 | fax: 051/294-401

PEDAGOG: