UPISI U DOM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

Prijave učenika za upis u Dom (jesenski rok) vrše se do  31.08.2017.  Objava liste učenika koji će biti primljeni u Dom na smještaj i prehranu je na dan 31.08.2017. u 17h. Upisi u Dom vršit će se na dan 01.09.2017.

Procedura za upis

 • 1.) Prijavnicu/upisnicu na Natječaj za prijam učenika u učenički dom možete preuzeti i sa naše web stranice (pogledajte dokumente za upis) ili ju osobno možete preuzeti pri dolasku u Dom.
 • 2.) Popunite Prijavnicu/upisnicu i donesite ju osobno u Dom ili napravite on line prijavu. Napominjemo da on line prijava ne znači rezervaciju mjesta u Domu niti upis u Dom
 • 3.) Na prijave za upis ne morate doći osobno (i roditelj i učenik) u Dom 31.08.2017. ukoliko ste izvršili on line prijavu ili ste prijavnicu/upisnicu poslali putem e-maila.

Na dan upisa morate donijeti popunjenu I potpisanu prijavnicu/upisnicu i uz popunjene Prijavnice/upisnice potrebno je donijeti sljedeće dokumente:

 • 1. Uredno ispunjena prijavnica/upisnica u Dom.
 • 2. Svjedodžbe o završenom 5., 6., 7. i 8. razredu osnovne škole (obične preslike svjedodžbi) koje donose svi učenici.
 • 3. Rješenje o posebnom/individualiziranom  programu - ukoliko ga učenik posjeduje.
 • 4. Rješenje Centra za socijalni rad - ukoliko ga posjeduje učenik ili roditelj/skrbnik.
 • 5. Potvrda liječnika opće prakse da ne postoje kontraindikacije za boravak učenika u domu/grupi - donose svi učenici.
 • 6. Dokaz o državljanstvu  - donose svi učenici.
 • 7. Potvrda o prebivalištu učenika – može i obična preslika – donose svi učenici.
 • 8. Dokaz o ispunjenim uvjetima za izravan prijam u Dom (točka V Odluke o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj 2017. - 2018. godini donesenoj od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, a to su učenici kojima su oba roditelja preminula.
 • 9. Dokaz o ostalim ispunjenim uvjetima potrebnih za prednost pri upisu u Dom (točka VI Odluke o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj 2017. - 2018. godini donesenoj od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja).

Kada utvrdite da ste primljeni u izabranu srednju školu I kada utvrdite da se učenik nalazi na listi učenika koji će biti primljeni u Dom, roditelji i učenici moraju doći osobno 01.09.2017. na upis u Dom, te sa sobom OBVEZNO donijeti POTVRDU škole o upisu u školu ili mjestu koje ste zauzeli na ljestvici poretka, a koja sadrži pečat škole i potpis ravnatelja.

Prilikom upisa u Dom (01.09.2017.), roditelji su obvezni doći na upis sa svojim djetetom/učenikom radi potpisa ugovora sa DomomUpisi će se vršiti u vremenu od 08:00 do 17:00 sati.

Autobusna mjesečna karta izrađuje se u poslovnici KD Autotrolej, Jelačićev trg 3 u Rijeci.

Prema uputama službenika na info telefonu kod prve izrade mjesečne karte potrebno je prisustvo barem jednog roditelja te treba predočiti osobnu iskaznicu djeteta i potvrdu od škole. Za dodatne informacije obratiti se na info telefon KD Autotroleja 051/ 311- 400.

Za dodatna pojašnjenja vezano uz upis i boravak u Učeničkom domu Lovran učenici i roditelji se mogu obratiti na telefon Doma, e-mail ili doći osobno. Svi kontakti nalaze se na web stranici Doma.

DOBRO NAM DOŠLI!!!!

 
UD "LOVRAN"
43.istarske divizije 3, 51415 Lovran 

RAVNATELJICA:
 mr.sc. Nataša Tomić, prof.
Tel: 091/444-5770TAJNICA: 
Maja Voštan Kadić, dipl. iur.
tel: 051/292-444 | fax: 051/294-401

PEDAGOG:
Jasna Majić dipl.pedagog