"Od šume do tanjura"

I ovog proljeća nastavljamo s projektom „Od šume do tanjura“ kroz koji učenike upoznajemo s Lovranom i okolicom, običajima Lovrana, te karakterističnim biljnim vrstama ovog kraja. Upoznajemo ih sa šparogom, kraljicom među samoniklim proljetnim biljkama. Kroz edukativnu šetnju upoznajemo ih s izgledom šparoge, bljušta i veprine, sa staništima ovih biljaka, njihovim hranjivim vrijednostima te beremo onoliko šparoga i bljušteva koliko nam je potrebno za pripremu fritaje   u Domu.

Po povratku učenike poučavamo kako se šparoga čisti i priprema za fritaju. Upoznajemo ih sa sastojcima fritaje , a zatim u dvije tave pripremamo fritaju; u jednoj tradicijsku s mladim lukom, pancetom, šunkom, šparogama i jajima; a u drugoj fritaju bez mesa, za one koji ga ne konzumiraju.

Nakon pripreme učenici degustiraju fritaju u domu.

GALERIJA FOTOGRAFIJA

 
UD "LOVRAN"
43.istarske divizije 3, 51415 Lovran 

RAVNATELJICA:
 mr.sc. Nataša Tomić, prof.
Tel: 091/444-5770TAJNICA: 
Maja Voštan Kadić, dipl. iur.
tel: 051/292-444 | fax: 051/294-401

PEDAGOG: