Predavanje o spolnim bolestima

U suradnji sa stručnjacima iz   Nastavnog zavoda za javno zdravstvo za učenike našeg Doma organizirano je predavanje na temu spolnih bolesti, kontracepcije i odgovornog spolnog ponašanja, koje je održao dr Milohanić a kojem je prisustvovalo pedesetak učenika. U idućem periodu u planu je nastavak edukativnih predavanja na temu ginekoloških i uroloških problema kod mladfih.

 
UD "LOVRAN"
43.istarske divizije 3, 51415 Lovran 

RAVNATELJICA:
 mr.sc. Nataša Tomić, prof.
Tel: 091/444-5770TAJNICA: 
Maja Voštan Kadić, dipl. iur.
tajnica@ucenicki-dom-lovran.hr
tel: 051/292-444 | fax: 051/294-401

PEDAGOG: