HOSTEL

Hostel Lumber tijekom ljeta 2020. godine neće primati individualne goste na smještaj i prehranu, temeljem odluke Domskog odbora od dana 21.05.2020. godine.

During the summer of 2020 Hostel Lumber will not receive individual guests for accommodation and meals,  based on the decision of the Governing board made on 21.05.2020.


Učenički dom Lovran tijekom ljetnih školskih praznika posluje kao hostel „Lumber", temeljem Rješenja Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Službe za gospodarstvo, Ispostave Opatija od 18.01.2016., KLASA: UP/I-335-02/15-02/58, URBROJ: 2170-12-02/2-16-3. Hostel pruža usluge smještaja i prehrane isključivo grupama (studentskim, učeničkim, sportskim, edukativnim, kulturno-umjetničkim i sličnim grupama). Sobe su dvokrevetne, trokrevetne i četverokrevetne. Sanitarni čvorovi su zajednički. Hostel osigurava posteljinu, ali ne i ručnike.

 
UD "LOVRAN"
43.istarske divizije 3, 51415 Lovran 

RAVNATELJICA:
 mr.sc. Nataša Tomić, prof.
Tel: 091/444-5770TAJNICA: 
Maja Voštan Kadić, dipl. iur.
tajnica@ucenicki-dom-lovran.hr
tel: 051/292-444 | fax: 051/294-401

PEDAGOG: