Razgovor s iskusnom planinarkom Aleksandrom Šlosar Agapito

Razgovarali smo s iskusnom planinarkom Aleksandrom Šlosar Agapito.

Via Adriatica je staza duga 1100km, a proteže se od Rta Kamenjak kraj Pule, sve do Prevlake, jugoistočno od Dubrovnika. O izazovima s kojima se susrela na ovoj, a i drugim stazama, o planovima za predstojeće poduhvate, kao i općenito o planinarenju, sa zanimanjem su slušali naši učenici, a Vi ćete moći pročitati u našem listu krajem ove školske godine. S Aleksandrom su razgovarali Rea Matovina i Luka Samaržija, u društvu članova planinarske i novinarske grupe.

 
UD "LOVRAN"
43.istarske divizije 3, 51415 Lovran 

RAVNATELJICA:
 mr.sc. Nataša Tomić, prof.
Tel: 091/444-5770TAJNICA: 
Maja Voštan Kadić, dipl. iur.
tel: 051/292-444

PEDAGOG: