UD "LOVRAN"

UD "LOVRAN"
43.istarske divizije 3, 51415 Lovran 
 

Poštovani učenici i roditelji, u želji da vam olakšamo proces upisa u Učenički dom Lovran pripremili smo za Vas i on line prijavnicu. Ukoliko imate dodatnih pitanja možete nas kontaktirati na E-mail: ud-lovran@ri.t-com.hr ili na tel. broj 051/292-444.

Isprave koje se prilažu uz prijavnicu/upisnicu (zaokružiti potrebni redni broj):

1.Svjedodžbe o završenom 5., 6., 7. i 8. razredu osnovne škole (obične preslike svjedodžbi) – donose svi učenici

2.Rješenje o posebnom/individualiziranom  programu - ukoliko ga učenik posjeduje

3.Potvrda liječnika opće prakse da ne postoje kontraindikacije za boravak učenika u domu/grupi - donose svi učenici

4.Dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice)- donose svi učenici

5.Potvrda o prebivalištu učenika (preslika osobne iskaznice) – donose svi učenici

6.Potvrda o upisu izabrane srednje škole koja mora sadržavati službeni pečat škole te potpis ravnatelja škole ili potvrdu o mjestu koje je zauzeo na konačnoj ljestvici poretka (odnosno o ostvarenom pravu upisa), a koju je moguće ispisati izravno sa sučelja u Nacionalnom informacijskom sustavu prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ) – donose svi učenici.

7.Dokaz o ispunjenim uvjetima za izravan upis u Dom, ili o ispunjenim uvjetima koji predstavljaju prednost pri upisu u Dom sukladno točki V i VI Odluke o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove–ukoliko postoje uvjeti


Dobro došli i hvala Vam što ste izabrali Učenički dom Lovran.

ON LINE PRIJAVNICA - UD "LOVRAN" ŠK.GOD. 2020.-2021.

PODACI O UČENIKU:

PODACI O RODITELJIMA/SKRBNICIMA:

Pojmovi koji se u ovoj Izjavi upotrebljavaju u muškome rodu odnose se na pripadnike obaju spolova. Osobne podatke učenika, studenta, njegovih roditelja ili zakonitih skrbnika Učenički dom prikuplja u postupku pripreme za sklapanje ugovora o upisu u učenički dom. Za osobne podatke koji prema Članku 9 EU 2016/679 Opće uredbe o zaštiti podataka predstavljaju obradu posebnih kategorija osobnih podataka, a za koje Učenički dom ima pravnu obavezu prikupljanja sukladno "Pravilniku o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama" i "Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje" fizička osoba u svojstvu Ispitanika (učenik, student, njegov roditelj ili zakoniti skrbnik) potpisom prijavnice za smještaj daje izričitu privolu za obradu tih podataka u svrhu pripreme i eventualnog sklapanja ugovora o upisu u učenički dom. Navedenu privolu ispitanik ima pravo povući, ali u tom slučaju Učenički dom neće biti u mogućnosti provesti cjeloviti postupak vrednovanja.

Svi prikupljeni podaci koristit će se isključivo u navedenu svrhu i zaštićeni su sukladno EU 2016/679 Općoj uredbi o zaštiti podataka i Zakonu o primjeni opće uredbe o zaštiti podataka. Rezultati vrednovanja prijava za smještaj objavit će se na oglasnoj ploči i web stranici Učeničkog doma sukladno pravnoj obavezi Učeničkog doma u vidu liste koja sadrži ime i prezime učenika ili studenta. U slučaju da Ispitanik iz bilo kojeg razloga ne sklopi ugovor o upisu u učenički dom, prikupljeni osobni podaci se pohranjuju na zaštićeno mjesto u trajanju od 3 mjeseca te se po isteku tog vremena uništavaju.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

 
UD "LOVRAN"
43.istarske divizije 3, 51415 Lovran 

RAVNATELJICA:
 mr.sc. Nataša Tomić, prof.
Tel: 091/444-5770TAJNICA: 
Maja Voštan Kadić, dipl. iur.
tajnica@ucenicki-dom-lovran.hr
tel: 051/292-444 | fax: 051/294-401

PEDAGOG: